leo娛樂城客服-賓果連線遊戲-戰績

場中投注

leo娛樂城客服

賓果連線遊戲

-戰績。即時熱搜[

電腦課程培訓

,

氣象局地震中心

],

娛樂城好禮

下半季    球隊       勝     和      敗        勝差      E 勝率 La New      33    1        16        — —      0.673   統一       33     0        17       0.5      e 0.66   兄弟       28     1        19         4       e 0.596   中信       19     0        31      14.5     e 0.38   興農       18     0        32      15.5     e 0.36 米迪亞      16     0        32      16.5     e 0.333      備註,E(淘汰指數),e(淘汰)                      外卡排行   球隊       勝      和      敗       勝差     E 勝率   兄弟       52      4       42       — —     0.553   中信      39       0       61       16      e 0.39 米迪亞     37       1       60     16.5     e 0.381 興農       37       1       62     17.5     e 0.374       備註,E(淘汰指數),e(淘汰) [ 本帖最後由 Y遠 於 2008-10-17 19:59 編輯 ],世足
Scroll to Top